Vítejte na neoficiálních stránkách Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku hl. m. Prahy.

Hasičský záchranný sbor je zřizován Dopravním podnikem na základě posouzení požárního nebezpečí a zabezpečuje v DP úkoly požární prevence a represe.

Jednotky HZS DP jsou předurčeny k provádění požárních a technických zásahů v objektech DP a v provozu městské hromadné dopravy na území hl.m.Prahy.