Cvičení NBC International

28.10.2008 15:24

Cvičení NBC International


Hasičský záchranný sbor DP se zúčastnil protichemického cvičení v rámci mezinárodní konference.


Předchozí ročníky proběhly v Bruselu, Rieti a Sonthofenu. Konferenci pořádal prestižní časopis NBC International ve spolupráci s Vojenským technickým ústavem ochrany (VTÚO) Brno a Fakultou chemickou VUT v Brně. Součástí prvního dne konference byla návštěva terénního pracoviště VTÚO ve Vyškově, kde se provádí výzkum a výcvik s ostrými bojovými chemickými látkami. Pro účastníky konference bylo připraveno cvičení civilních složek IZS.Úkol provedení cvičení byl svěřen Hasičskému záchrannému sboru DP, jehož zaměstnanci se dlouhodobě školí na zásahy v kontaminovaném prostředí právě na terénním pracovišti VTÚO.

Na místo vyrazil z Prahy 13členný odřad HZS DP se čtyřmi zásahovými automobily. Jako pozorovatelé za DP se cvičení účastnili vedoucí odboru HZS ing. Michal Wowesný a velitel jednotek HZS Lubomír Janeba. Cvičení bylo zahájeno ve 14 hodin dne 28. října. Scénář předpokládal rozptýlení neznámé vysoce toxické látky výbuchem malého zavazadla na veřejném prostranství s okamžitými následky pro dvě osoby a potřísněním dalších několika osob.

Úkoly pro jednotku HZS DP byly následující:

• Vymezení nebezpečné zóny a rozvinutí pracoviště dekontaminace zasahujících hasičů.

• Průzkum v přetlakových protichemických oblecích a detekcexneznámé látky.

• Simulace zranění hasiče v přetlakovém obleku, jeho záchrana členy záchranné skupiny HZS a předání zdravotníkům.

• Činnost záchranné skupiny HZS v lehkých filtračních oblecích FOP – vynesení dvou těžce zraněných osob a jejich předání zdravotníkům.

• Činnost dekontaminační skupiny – příprava a nános dekontaminační směsi na místa, označená průzkumným týmem a oplach směsi vysokotlakou vodou.

• Vlastní dekontaminace členů všech zasahujících skupin HZS.

 

Činnost zdravotnické záchranné služby na místě simulovali dobrovolní záchranáři – členové zásahové skupiny Českého červeného kříže. Tato skupina byla vybavena lehkými ochrannými obleky a prováděla dekontaminaci, třídění a ošetření zasažených osob, vyvedených z kontaminovaného prostoru.

Jednotka HZS DP použila na místě několik novinek ze své výzbroje a výstroje. Největší ohlas vzbudila nová generace protichemických filtračních obleků FOP vyrobených podle našeho zadání. Oblek je řešen jako jednodílná kombinéza v jasně oranžové barvě. Materiál obleku je prodyšný a pohlcuje páry bojových chemických látek. Dýchací cesty chrání panoramatická maska s inovovaným filtrem, který zachycuje široké spektrum nebezpečných látek. Při práci s kapalinami se oblek chrání neprodyšnou plastovou kombinézou v šedé barvě.Účastníci mezinárodní konference i sami pořadatelé hodnotili provedenou ukázku zásahu IZS velmi kladně a odměnili naše hasiče i dobrovolné záchranáře závěrečným potleskem.

Ing. Michal Brunner, HZS DP