Hasiči pomohli muzeu MHD

23.08.2011 23:54

Hasičský záchranný sbor DP provedl netradiční technický „zásah“ v podnikovém muzeu ve Střešovicích.

Michal Brunner, vedoucí odd. Odborné služby HZS

 

Začátkem letošního roku se na nás obrátil vedoucí jednotky Historická vozidla Milan Pokorný s prosbou o pomoc s přesunem muzejní strojní zatlačovačky SZ 1 na podstavec z panelů BKV, připravený na dvoře muzea. V součinnosti s dílenským mistrem muzea Petrem Koloničným jsme začali řešit technické detaily akce.

Strojní zatlačovačka SZ 1 patří mezi nejnovější exponáty muzea. Její hmotnost dosahuje úctyhodných 19 750 kg. Protože umístění vozidla na podstavec jeřábem se jevilo jako technicky náročné z důvodu nutnosti současného nasazení dvou autojeřábů AD 20 a nutnosti rozpojení členitého trolejového vedení na dvoře vozovny, domluvili jsme se na využití hydraulického nakolejovacího zařízení LUKAS z výzbroje HZS. Provedení přesunu bylo domluveno na pátek 25. března, aby novým oranžovým lakem svítící zatlačovačka na podstavci před vozovnou stihla přivítat první návštěvníky letošní muzejní sezony.

Vlastní přesun komplikovala nízká výška rámu zatlačovačky nad temenem kolejnice. Bylo nutné nejprve vozidlo přizvednout pomocí pneumatických zvedacích vaků a až pak mohly nastoupit hydraulické zvedáky, pomocí kterých bylo vozidlo umístěno na posuvné mechanismy nakolejovacího zařízení. Následoval posun do strany, prováděný citlivě po centimetrových úsecích silou přímočarých hydromotorů. Takto byly překonány 3 metry osové vzdálenosti mezi kolejí vozovny a podstavcem. Na závěr tříhodinové operace byla zatlačovačka spuštěna postupně pomocí hydraulických zvedáků a pneumatických vaků do žlábkových kolejnic v podstavci. Potlesk přihlížejících zaměstnanců byl zaslouženou odměnou hasičům směny C, kteří technicky náročný přesun prováděli.

 

Fotogalerie: Hasiči pomohli muzeu MHD