Historie sboru

12.01.2010 00:00

Jednotka požární ochrany byla zřízena v době, kdy byly do halového komplexu depa Kačerov naváženy první vozové soupravy metra. Provizorní požární stanice byla situována v nynějším objektu J v depu Kačerov.Sem byly počátkem měsíce srpna 1973 přivezeny první tři požární automobily – dvě cisternové automobilové stříkačky na podvozcích Škoda 706 RTHP a Tatra 148 a protiplynový automobil na podvozku Robur. Ke dni 21. srpna 1973 nastoupilo do služby prvních 5 hasičů,tehdy vlastně požárníků.

Tímto dnem zahájil své působení hasičský sbor metra, který byl organizačně začleněn do služby vozové. Protože byl koncipován podle vzoru báňské záchranné služby, neboť byl určen zejména pro likvidaci požárů a havárií v podzemí, byl jeho název Záchranný havarijní a požární útvar. Tento název však byl trnem v oku tehdejším státním funkcionářům požární ochrany,proto jsme byli počátkem osmdesátých let přinuceni název ZHPÚ změnit na Závodní požární útvar, tedy ZPÚ.

Když se podíváte na dnešní název pro hasičské sbory – HZS, neboli hasičský záchranný sbor, tak se tento od našeho původního názvu příliš neliší. Koncem roku 1973 ve čtyřsměnném provozu sloužilo již 20 hasičů, většina k ZHPÚ přešla od pražského požárního útvaru nebo z okolních závodních sborů a někteří přišli takzvaně z ulice. Tři z našich původních zaměstnanců, Jitka Vlášková,Petr Kazimour a Jan Vaňous slouží u našeho sboru doposud.

Od 1. 2. 1975 byl zřízen odbor požární ochrany. Do funkce vedoucího odboru byl jmenován Ing. Michal Wowesný,který ji vykonává doposud, tj. téměř 35 let. Vánoční svátky 1975 jsme slavili už v nové požární stanici v areálu depa Kačerov, kam jsme se přestěhovali z dočasného provizoria.Místo dvou místností jsme měli k dispozici dvoupodlažní objekt, který byl na svou dobu opravdu moderní požární zbrojnicí a po dílčích úpravách svému účelu vyhovuje i v současnosti. V roce 1978 byl se zahájením provozu na trase A navýšen početní stav na 12 hasičů ve směně

V souvislosti s dokončováním depa Hostivař byl v roce 1984 zahájen provoz provizorní požární stanice Hostivař,objekt požární stanice byl dokončen v roce 1985. Třetí a poslední požární stanice byla dokončena v areálu depa Zličín v roce 1994. Na této požární stanici až do roku 1998 sloužilo 20 hasičů ve čtyřech směnách, po otevření trasy IV.B byl počet hasičů na Zličíně navýšen na 36.V současnosti slouží u HZS DP ve čtyřsměnném provozu celkem 124 hasičů-záchranářů.