Ocenění vedoucího odboru HZS DP

04.05.2007 12:43

Ocenění vedoucího odboru HZS DP
Ing. Michalu Wowesnému byla udělena medaile "Za zásluhy o bezpečnost"

V pátek 4. května 2007 se uskutečnilo na zámku v Praze-Kolodějích slavnostní předávání medailí Hasičského záchranného sboru České republiky. Medaile HZS ČR byly uděleny celkem 34 občanům, příslušníkům HZS ČR a představitelům dalších složek integrovaného záchranného systému.


Mezi oceněnenými, kteří z rukou generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána převzali medaili „Za zásluhy o bezpečnost“, byl také Ing. Michal Wowesný, vedoucí odboru Hasičský záchranný sbor Dopravního podniku.

Ing. Wowesný stál u zrodu požární ochrany DP, když byl v roce 1974 jmenován vedoucím Záchraného, havarijního a požárního útvaru Metro, později přejmenovaného na Hasičský záchranný sbor Metro a v roce 2005 transformovaného na Hasičský záchranný sbor DP. Za jeho působení se HZS DP stal všestrannou záchranářskou složkou, umožňující Dopravnímu podniku nejen likvidovat požáry, ale vlastními silami operativně řešit různé další krizové situace, které narušují plynulost provozu a ohrožují bezpečnost cestujících a zaměstnanců DP.


Udělením medaile ocenil Hasičský záchranný sbor České republiky zásluhy Ing. Wowesného na budování a fungování systému požární ochrany v hl. m. Praze.