" Pražská 155 "

03.10.2012 19:43

Pod heslem „Pražská 155“ se skrývaly odborná konference a metodické cvičení, uspořádané ve dnech 21. – 23. září k 155. výročí založení Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy.

 

Michal Brunner

 

Dopravní podnik byl v letních měsících osloven Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy se žádostí o spolupráci při přípravě metodického cvičení pro převážně mimopražské posádky zdravotnických záchranářů. Cílem cvičení bylo zážitkovou formou přiblížit jeho účastníkům zvláštnosti záchranářské práce v metropoli. Koordinace úkolu se v rámci úseku bezpečnostního ujal Hasičský záchranný sbor DP v úzké součinnosti s úseky dopravním a technickým. Společně byly připraveny dvě úlohy pro noční etapu cvičení v prvních hodinách soboty 22. září. Námětem první úlohy byla nehoda linkového autobusu MHD v tunelu Mrázovka, kde cvičící záchranáři v součinnosti s pražskými hasiči museli zvládnout třídění většího množství zraněných, tzv. triage.

 

Druhá úloha byla připravena ve stanici metra Anděl, kde byl simulován pád osoby do kolejiště před soupravu metra. Aby bylo možné zvládnout celkový počet deseti cvičících posádek v noční výluce provozu metra, musela být vytvořena dvě rovnocenná pracoviště na první i druhé traťové koleji. Na plnění úlohy se aktivně podílela družstva hasičů HZS DP z požárních stanic Kačerov a Zličín. Jejich úkolem bylo vytvořit reálné podmínky hasičského zásahu při pádu osoby do kolejiště a akční formou přiblížit zdravotnickým záchranářům zásady bezpečnosti práce při záchranných pracích u tohoto typu události. Zde je na místě konstatovat, že i když většina zúčastněných zdravotníků zasahovala v kolejišti metra poprvé v životě, všichni si poradili se simulovanou situací na výbornou. Po splnění úlohy čekalo záchranáře bezprostřední vyhodnocení ze strany lektorů vzdělávacího centra ZZS hl. m. Prahy a nakonec malé zpestření v podobě exkurze do kabiny metra s výkladem zkušeného strojvedoucího-instruktora.

 

Cvičení bylo přínosem i pro zúčastněné podnikové hasiče, kteří si vyzkoušeli řešení stejné situace s různými skupinami záchranářů, používajícími mírně odlišné postupy a pomůcky. Závěrem je třeba poděkovat všem zapojeným útvarům Dopravního podniku a Hlídkovému útvaru Městské policie hl. m. Prahy za velmi vstřícnou spolupráci při přípravě i provedení metodického cvičení.

Fotogalerie: " Pražská 155 "