Protichemický výcvik HZS DP (květen 2010)

13.11.2010 20:15

Protichemický výcvik HZS DP

Velitelé a specialisté Hasičského záchranného sboru Dopravního podniku absolvovali pravidelný protichemický výcvik na terénním pracovišti Vojenského technického ústavu ochrany ve Vyškově.

Ing. Michal Brunner, foto autor

Ve druhém květnovém týdnu proběhla sdělovacími prostředky informace o protichemickém varovném systému, který chrání vybrané stanice pražského metra a umožňuje včasnou detekci vysoce toxických chemických látek, zneužitelných teroristy. Jen málokdo ale věděl, že ve stejné době se ve vyškovském vojenském prostoru účastnila skupina 12 velitelů a specialistů HZS DP pětidenního intenzivního odborného výcviku, zaměřeného právě na řešení mimořádných událostí s výskytem vysoce toxických látek. Tento výcvik nebyl pro naše hasiče novinkou a probíhal ve Vyškově již třináctým rokem. S uvedením protichemického varovného systému do provozu se ještě posiluje úloha HZS DP v rámci reakce Dopravního podniku a složek integrovaného záchranného systému (IZS) na případný teroristický útok chemickými látkami v metru.

Hlavním tématem výcviku, a zejména jeho praktické části, bylo prvotní nasazení hasičské jednotky ve stanici metra, zasažené neznámou chemickou látkou. Právě zahájení zásahu HZS je nejsložitější, protože na místě události bude pravděpodobně nepřehledná situace, panika, počáteční nedostatek sil a prostředků IZS a nedostatek hodnověrných informací. První hasičská jednotka na místě musí provést chemický průzkum ke zjištění, resp. upřesnění druhu a rozsahu chemického ohrožení a velitel první jednotky musí přijmout řadu závažných rozhodnutí, aby v rámci možností jednotky zahájil záchranu postižených, omezil dopady mimořádné události a přitom zajistil maximální možnou úroveň ochrany a zabezpečení zasahujících hasičů-záchranářů.

Ve vojenském prostoru naši hasiči pod vedením odborných lektorů VTÚO trénovali chemický průzkum a záchranné práce ve složitých terénních podmínkách včetně podzemního bunkru, který jako by z oka vypadl technickým prostorám metra. Vrcholem výcviku byla dvě prověřovací cvičení, kdy naše skupina musela provést kompletní rozvinutí protichemického zásahu v simulovaných podmínkách chemického útoku, včetně dýmovnic, pyrotechnických efektů a rozptýlených simulantů bojových chemických látek. Velitel zásahu a velitelé jednotlivých týmů museli podle zadání lektorů řešit komplikace jako výpadek spojení, zranění člena průzkumného týmu nebo docházející vzduch v dýchacích přístrojích, tedy situace, které jsou noční můrou všech velitelů a na které je ideální se předem připravit. Extrémní výcvik probíhal jako vždy pod dohledem lékaře vojenské zdravotní služby s ambulancí.

Naši hasiči splnili zadané úkoly na výbornou a provedený výcvik hodnotíme jako velmi přínosný, zároveň ale doufáme, že získané dovednosti nebudeme nikdy potřebovat uplatnit při reálné události.

 

FOTO níže

  

Fotogalerie: Protichemický výcvik HZS DP