Protichemický výcvik pokračuje

20.09.2010 20:50

Protichemický výcvik pokračuje

V prvním zářijovém týdnu proběhl letošní druhý turnus protichemického výcviku hasičů Dopravního podniku na terénním pracovišti VTÚO ve Vyškově.

Michal Brunner, vedoucí oddělení Odborné služby HZS
foto autor

 

Hasičský záchranný sbor DP má nezastupitelnou úlohu v plánu reakce Dopravního podniku a složek integrovaného záchranného systému pro případ teroristického útoku bojovými chemickými látkami na pražské metro. Právě hasiči DP se svojí detailní znalostí prostředí metra a jeho technologií stojí v první linii při provádění chemického průzkumu a záchranných prací při mimořádné události tohoto typu. Proto již třináctým rokem pokračuje cyklická odborná příprava hasičů ve funkcích velitelů a techniků speciálních služeb pro řešení událostí s výskytem vysoce toxických látek, zajišťovaná Vojenským technickým ústavem ochrany Brno na výcvikovém terénním pracovišti ve Vyškově.

Pětidenní odborné zaměstnání dvanáctičlenného odřadu hasičů HZS DP sestávalo z teoretické i praktické části a bylo zaměřené na detekci bojových chemických látek, možnosti ochrany proti jejich účinkům a na provádění dekontaminace zamořených objektů. Nosným tématem byla taktika řízení hasičského zásahu v kontaminovaném prostředí včetně jištění zasahujících hasičů a řešení mimořádných situací v nebezpečné zóně. Všechny postupy byly nacvičovány prakticky, s použitím protichemických ochranných oděvů, ochranných masek a dýchacích přístrojů. Školitelé vytvářeli ve výcvikovém prostoru různé modelové situace s využitím simulantů bojových chemických látek. Znovu se potvrdila zkušenost, že činnost v nebezpečné zóně klade vysoké psychické i fyzické nároky na velitele i členy zasahujících skupin hasičů.


Závěrečného části a vyhodnocení výcviku se zúčastnili vedoucí odboru HZS, Michal Wowesný, a velitel jednotek HZS, Lubomír Janeba. Spolu se školiteli VTÚO konstatovali vynikající zvládnutí úkolů odborného zaměstnání a vysokou úroveň připravenosti jednotek HZS DP na případnou mimořádnou událost s podezřením na výskyt bojových chemických látek.

 

Protichemický výcvik pokračuje