Rok 2011 v číslech podnikových hasičů a záchranářů

25.02.2012 12:04

HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR DPP SE V ROCE 2011 ÚČASTNIL CELKEM 609 VÝJEZDŮ K MIMOŘÁDNÝM UDÁLOSTEM A PROVĚŘOVACÍM CVIČENÍM,TEDY PŘESNĚ O 1 VÝJEZD VÍCE NEŽ V ROCE PŘEDCHÁZEJÍCÍM.PROCENTUÁLNÍ SKLADBA VÝJEZDŮ JE ALE MÍRNĚ ODLIŠNÁ.V ROCE 2011 VÝRAZNĚ UBYLO UDÁLOSTÍ ZPŮSOBENÝCH POVĚTRNOSTNÍMI VLIVY A NAOPAK PŘIBYLO TECHNICKÝCH ZÁSAHŮ A PLANÝCH POPLACHŮ.

Jednotky HZS DP vloni zasahovaly celkem u 29 požárů. Nejvážnějším byl požár mastných nečistot na eskalátoru ve stanici Můstek A 28. dubna. Při požáru došlo k nadýchání kouře u dvou zaměstnanců služby Dopravní zařízení.

Na zvýšení počtu technických zásahů měly mimo jiné vliv časté výjezdy na vyproštění osob z nově otevřeného bezbariérového výtahu ve stanici Národní třída v počátcích provozu tohoto zařízení. Významným pokrokem v oblasti technických zásahů bylo vybavení sboru motorovými řetězovými pilami, jednotky tak začaly vyjíždět také k rozřezání a odklízení stromů padlých na dopravní cesty nebo zastávkové přístřešky.

Na nárůstu počtu planých poplachů se podílí zejména špatný stav elektrické požární signalizace (EPS) na depu Zličín. Situace je projednávána a řešena s odpovědnými útvary, protože častá signalizace nespolehlivé EPS komplikuje činnost zličínské požární jednotky.

 K netypické události došlo 3. března, kdy se jednotka z požární stanice Zličín při návratu na svoji základnu stala svědkem nehody osobního automobilu s chodcem.Členové jednotky odborně poskytli zraněnému první pomoc a předali jej do péče přivolané zdravotnické záchranné služby. Pohotovou a profesionální reakci hasičů na místě kladně ohodnotil primátor Bohuslav Svoboda, který se právě v terénu s činností záchranné služby seznamoval.