sh

12.12.2009 00:22

   Lezecké družstvo vzniklo u HZS DP- Metro v roce 1998 v souvislosti s výstavbou stanic trasy IV B, kde jsou naprojektovány výtahy pro přepravu invalidů s hloubkou větší než 20 metrů. Podle podmínek kolaudačního rozhodnutí musí být zajištěna evakuace cestujících z těchto výtahů. Pro splnění této podmínky bylo u HZS DP – Metro zřízeno lezecké družstvo, které musí být v nepřetržité pohotovosti. Kromě evakuace osob z invalidních výtahů horolezeckou technikou má za úkol záchranu osob z větracích šachet Metra, s hloubkou až 60 metrů a záchranu osob z lanovky v ZOO Praha, která se nachází v hasebním obvodu HZS DP, a.s. Lezecké skupiny jsou zřízeny ve všech čtyřech směnách. V každé směně je ve skupině 5 lezců, z nichž jeden je lezecký instruktor. Nad nimi stojí jeden vrchní lezecký instruktor, pro všechny směny.
  Lezecké skupiny jsou dislokovány na hlavní požární stanici Hostivař (PSDH), kde mají pro svojí činnost nejlepší podmínky. Na prvním výjezdu PSDH je umístěna CAS 24 Scania, která má v nástavbě prostory pro uložení kompletního vybavení pro účinný lezecký zásah. Lezecká skupina je kompletně vybavena firmou Alpin bupex, se kterou spolupracuje při výběru nového vybavení firem Petzl, Kong, Singing rock atd. Každý hasič-lezec má osobní vybavení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou, ve svém kletteru (batoh), kde se nachází, lano PAD 30m, prostředky pro výstup a sestup, spojovací materiál, celotělový postroj HB3 Comfort, sada smyček a popruhů, nůž, lezecká přilba s diodovým světlem, lezecké rukavice, lezecká kombinéza a lezecká obuv. Kletter každého člena lezecké skupiny má své místo v nástavbě CAS 24. Kromě dostatečné zásoby lan PAD o délkách 60 a 80 metrů, se ve vybavení nachází horolezecká nosítka Sked určená pro záchranu na laně, Evak 500, evakuační postroje a popruhy, kladky včetně hranových, další vybavení pro bezpečné ukotvení jako jsou ocelové smyčky a dveřní rám, trojnožka a speciální vybavení pro záchranu osob z lanovky. 
  Výcvik zajišťuje lezecký instruktor, tento je prováděn dle Metodiky pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a Cvičebního řádu JPO. Výcvik lezeckého družstva probíhá na 30-ti metrové věži uzpůsobené na provádění lezeckého výcviku, v prostorech větracích šachet Metra, ve výtahových šachtách invalidních výtahů v Metru, ve skalním terénu v oblasti dolů Mořina na Berounsku a v areálu ZOO Praha. Lezecká skupina organizuje ve spolupráci s veliteli směn odbornou přípravu pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou dle Sbírky interních aktů GŘ HZS ČR i ostatních zaměstnanců HZS DP, a.s. , kteří nejsou zařazeni v lezeckém družstvu.