Požární stanice 

 

CPS Hostivař

50°4′18.46″N 14°31′15.66″E

Velitel stanice: 222 673 453
Spojová služba: 222 673 950

Požární stanice v depu Hostivař byla otevřena v roce 1985.Plní funkci centrální požární stanice, je zde operační středisko HZS DP a zázemí speciálních služeb – protiplynový výcvikový polygon plnírna medicinálního kyslíku, údržba protichemických obleků,hadicové oddělení a další technické zázemí.

 PS Kačerov 

50°2′32.57″N 14°28′10.04″E

Velitel stanice: 222 672 636
Spojová služba: 222 672 557

Historicky první požární stanice HZS DP v depu Kačerov byla otevřena v roce 1975. Sídlí zde vedoucí odboru HZS a velitel jednotek požární ochrany. Od roku 1985 plní tato stanice funkci pobočné stanice a jsou zde centrální úložiště hasicích přístrojů a armatur.

PS Zličín

50°3′3.09″N 14°16′41.67″E

Velitel stanice: 222 674 950
Spojová služba: 222 674 955 

Nejnovější pobočná požární stanice HZS DP byla otevřena v roce 1995 v depu Zličín. Je zde umístěn vysokotlaký kompresor Dräger k plnění lahví dýchacích přístrojů vzduchem.